Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Susanne Ursin och nås på telefonnummer 018-727 85 54

12 januari 2016