Arbetssätt

På Vreten har vi ett utforskande arbetssätt med barnen i fokus. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Vi ger barnen möjlighet att leka. Barn lär genom lek och i leken utvecklar barnen sitt språk, sin motorik, sina sinnen och sina relationer till barn och vuxna.
Vi är lyhörda för vad och hur barnen leker och hjälper dem att utveckla leken.

Miljön på förskolan är föränderlig och vi låter barnen vara med och påverka.
Vi är ute varje dag. Ibland på förskolans gård och ibland går vi iväg till skogen eller annan lekplats.
Lek och rörelse utomhus utvecklar barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Att vistas utomhus är dessutom bra för hälsan.

På Vretens förskola arbetar vi med pedagogisk dokumentation för att tydliggöra för barn och föräldrar vad barnen upplevt och lärt sig på förskolan. 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Arbetssätt