Pedagogiska lärmiljöer

Rumskoncept-miljöer på förskolan

Bygg och konstruktionsmiljö
Utforska kring teknik och matematiskt tänkande

Ljudmiljö
Dans, musik, och drama och ljudexperimenterande miljö

Ljusmiljö
Laborativ miljö kring naturvetenskap, ljus och genomskinlighet

Ateljé /verkstadsmiljö
Mångfald av material och uttryck av flera språk

Sand och vattenmiljö
Naturvetenskaplig , matematisk och laborativ miljö

Språk & digitalmiljö
Kommunikation, utveckla intresse för skriftspråk, symboler och bild

Miljö för avskildhet
Eftertanke, reflektion, vila och läsa


På förskolan arbetar vi med pedagogiska lärmiljöer för att på ett mångsidigt sätt utmana och stimulera barnens lärande. Vi arbetar aktivt med lärmiljöerna som är i ständig förändring utifrån barnens intressen och behov.

Uppdaterad: